Αέναος Δυτικής Ελλάδος Ενεργειακή Κοινότητα ΠΕ

Η ΑΕΝΑΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ ιδρύθηκε το 2019.

Ο κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Αυτή την περίοδο φωτοβολταϊκά πάρκα 1.5MW είναι υπό κατασκευή και παράλληλα 5MW είναι υπό αδειοδότηση.