Ενεργειακή Αιτωλοακαρνανίας ΟΕ

Η εταιρία συστάθηκε την 7/4/2003 και έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη έργων στην περιοχή του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η εταιρία Ενεργειακή Αιτωλοακαρνανίας ΟΕ διαθέτει τρεις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

AΠ ΡΑΕ

ΑΔ 5833

Ελεούσα 2

0,82

Αρ. Πρωτ. ΥΠΑΝ

Δ6/Φ20.381/5833

Πασσαρώνος

0,82

Τεχνολογία

ΜΥΗΕ

0,25

0,82

Νομός

Αιτωλ/νιας

0,25

Αιτωλ/νιας

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (MW)

2

1

9,9

12,9

Φάση υλοποίησης

Κατέχει αδεια παραγωγής

Κατέχει αδεια παραγωγής

Κατέχει αδεια παραγωγής