Ενεργειακή Κοινότητα Πίνδος Συνεταιρισμός ΠΕ

Η Ενεργειακή Κοινότητα Πίνδος Συνεταιρισμός ΠΕ ιδρύθηκε το 2020.

Ο κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου.