Φ/Β Πάρκο Φλώρινας

Χρονολογία: 2010

Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας

Ισχύς: 0,8211 ΜW

Τεχνολογία: Φωτοβολταϊκή

Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητη έκταση στο Ο.Τ. 5 της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, η οποία βρίσκεται στο Δ. Μελίτης στο Ν. Φλώρινας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Φωτοβολταϊκού Σταθμού θα είναι ίση με 821,1 kWp. Ο Φ/Β σταθμός θα αποτελείται από συστοιχίες πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών στοιχείων (modules).

Ο Φ/Β Σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

  • Φ/Β Γεννήτριες
  • Μετατροπείς ισχύος δικτύου DC/AC για την διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων
  • Μεταλλικά ικριώματα στήριξης Φ/Β Γεννητριών
  • Έργα Υποδομής
  • Οικίσκο ελέγχου