Φωτοβολταϊκά Δυτικής Ελλάδας ΟΕ

Η εταιρία συστάθηκε την 21/5/2007 και έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη φωτοβολταικών έργων στην Ελλάδα.

Η εταιρία Φωτοβολταϊκά Δυτικής Ελλάδος ΟΕ βρίσκεται σε φάση κατασκευής των κάτωθι έργων:

AΠ ΡΑΕ

ΑΔ 01309

ΑΔ 01309

Αρ. Πρωτ. ΥΠΑΝ

Δ6/Φ16.374/οικ.8702

Δ6/Φ16.463/οικ.26038

Τεχνολογία

Φ/Β

Φ/Β

Νομός

Πρεβέζης

Φλώρινας

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (MW)

0,765

0,8211

1,59

Φάση υλοποίησης

Σε λειτουργία από το 2011

Σε λειτουργία από το 2011