Κόκκινος ΑΤΕΕ Πίνδος ΑΕ ΑΠΕ Α.Ε.

Η KΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ ΑΠΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί συνεργασία της “Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ” και της κατασκευαστικής εταιρίας “ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ”.

Ο κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτή την περίοδο, είναι υπό κατασκευή δύο Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα συνολικής ισχύος 4.24MW και υπό αδειοδότηση 18.71MW, από τα οποία τα 17.36MW διαθέτουν Άδεια Παραγωγής.

Συνολικά τα έργα της εταιρίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Έργο

Παλαιοχώρι

Ποταμιά

Ασπροπόταμος

Βενέτικος

Μικρό Ποτάμι

Φίδαρης

Τεχνολογία

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

Νομός

Γρεβενών

Γρεβενών

Γρεβενών

Γρεβενών

Ιωαννίνων

Αιτωλ/νανίας

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (MW)

2,6

1,64

8,84

2,75

1,35

5,77

22,95

Φάση Υλοποίησης

Υπό κατασκευή

Υπό κατασκευή

Άδεια Παραγωγής

Άδεια Παραγωγής

Αίτηση για Άδεια Παραγωγής

Άδεια Παραγωγής