Πίνδος Αιολικά Πάρκα ΟΕ

Η Πίνδος Αιολικά Πάρκα ΟΕ έχει αιτηθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 68,5 MW και αναμένει την έκδοση των αδειών τους.

A/A

1

2

3

4

5

6

Έργο

Πέρδικα

Βασιλίτσα

Καμπανόρραχη

Μεσοβούνι

Καρδαράς

Λίμνια

Νομός

Γρεβενών

Ιωαννίνων

Αχαΐας

Φωκίδας

Λάρισας

Πιερίας

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (ΜW)

14

8,5

8

6

14

18

68,5

Κατάσταση

Κατέχει Άδεια Παραγωγής

Κατέχει Άδεια Παραγωγής

Κατέχει Άδεια Παραγωγής

Κατέχει Άδεια Παραγωγής

Κατέχει Άδεια Παραγωγής

Κατέχει Άδεια Παραγωγής