Πίνδος ΑΠΕ ΟΕ

Η Πίνδος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΟΕ κατέχει Άδειες Παραγωγής για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 10 MW.

A/A

1

2

Έργο

Μακρυρράχη

Γαλάνη

Νομός

Μαγνησίας

Μαγνησίας

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (ΜW)

4.95

4.95

10

Κατάσταση

Άδεια Παραγωγής

 Άδεια Παραγωγής