Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε.

Η ανώνυμος εταιρία Πίνδος Ενεργειακή συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998.

Κύριος καταστατικός σκοπός είναι η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ευρύτερης περιοχής και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία διοικείται από το παρακάτω διοικητικό συμβούλιο:

  • Γκουλιούμης Σπύρος, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος
  • Τσιτογιάννης Κωνσταντίνος, Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
  • Μάιπας Στέργιος, Επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Η έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη των Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα η οδός Ακαδημίας αριθμός 6 από όπου διευθύνονται και διακινούνται οι δραστηριότητες της εταιρίας.

To 2009 η Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ απορρόφησε τη θυγατρική της Συμμετοχές Δυτικής Ελλάδας ΑΕ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 2.059.816 ευρω.

Τα έργα της εταιρίας που έχουν Άδεια Παραγωγής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Έργο

Δίστρατο

Βρυσοχώρι

Περιβόλι

Ελεούσα

Γοργοπόταμος

Μετσοβίτικος

Αηδονοχώρι

Κίρνα

Τεχνολογία

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΦΒ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

Νομός

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Γρεβενών

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (MW)

1,94

1,56

3,14

0,1

2,39

2,08

0,37

1,14

12,72

Φάση Υλοποίησης

Σε λειτουργία 

Σε λειτουργία

Σε λειτουργία

Σε λειτουργία

Άδεια Παραγωγής

Άδεια Παραγωγής

Άδεια Παραγωγής

Βεβαίωση Παραγωγής

Η Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ αναπτύσσει επιπλέον δύο φωτοβολταϊκά έργα στο Δήμο Πασσαρώνος του Νομού Ιωαννίνων.

Έργο

Ελεούσα 1

Ελεούσα 2

Δήμος

Πασσαρώνος

Πασσαρώνος

Ισχύς (MW)

0,1

0,25

Το έργο ισχύος 1935 ΚW στην Κ. Διστράτου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το έτος 2002.

Το ΜΥΕ Λουμνίτσας ισχύος 3.14 MW στην Κοινότητα Περιβολίου του Ν. Γρεβενών ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το 2008.

Το έργο στο ρέμα Βρυσοχωρίου ισχύος 1,56 ΜW έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το αιολικό πάρκο στην Κ. Διστράτου βρίσκεται στη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.