Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε.

Η ανώνυμος εταιρία Πίνδος Ενεργειακή συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998.

Κύριος καταστατικός σκοπός είναι η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ευρύτερης περιοχής και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία διοικείται από το παρακάτω διοικητικό συμβούλιο:

  • Γκουλιουμης Σπύρος, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος
  • Τσιτογιάννης Κωνσταντίνος, Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
  • Μάιπας Στέργιος, Επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Η έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη των Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα η οδός Ακαδημίας αριθμός 6 από όπου διευθύνονται και διακινούνται οι δραστηριότητες της εταιρίας.

To 2009 η Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ απορρόφησε τη θυγατρική της Συμμετοχές Δυτικής Ελλάδας ΑΕ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 3.269.550 ευρω.

Τα έργα της εταιρίας που έχουν Άδεια Παραγωγής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

AΠ ΡΑΕ

ΑΔ 0095

ΑΔ 0525

ΑΔ 01019

ΑΔ 0514

ΑΔ 0513

ΑΔ 0512

ΑΔ 0511

ΑΔ 01210

Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ

Δ6/Φ20.012/3207

Δ6/Φ20.282/οικ. 1524

Δ6/Φ17.1305/οικ. 22154

Δ6/Φ20.288/ 18372

Δ6/Φ20.287/ 18373

Δ6/Φ20.289/ 14990

Δ6/Φ20.290/ 6794

Δ6/Φ20.281/οικ.7246

Τεχνολογία

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

Α/Π

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

ΜΥΗΕ

Νομός

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Γρεβενών

Γρεβενών

Γρεβενών

Γρεβενών

Ιωαννίνων

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς (MW)

1,94

1,56

2,55

1,64

3,14

2,60

7,99

1,34

22,76

Φάση Υλοποίησης

Σε λειτουργία από το 2001

Ολοκληρώθηκε

Σε φάση ΠΠΕΑ

Φάση έκδοσης ΕΠΟ

Σε λειτουργία από το 2008

Σε φάση ΠΠΕΑ

Σε φάση ΠΠΕΑ

Σε φάση ΜΠΕ

Η Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ αναπτύσσει επιπλέον δύο φωτοβολταϊκά έργα στο Δήμο Πασσαρώνος του Νομού Ιωαννίνων.

Έργο

Ελεούσα 1

Ελεούσα 2

Δήμος

Πασσαρώνος

Πασσαρώνος

Ισχύς (MW)

0,1

0,25

Το έργο ισχύος 1935 ΚW στην Κ. Διστράτου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το έτος 2002.

Το ΜΥΕ Λουμνίτσας ισχύος 3.14 MW στην Κοινότητα Περιβολίου του Ν. Γρεβενών ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το 2008.

Το έργο στο ρέμα Βρυσοχωρίου ισχύος 1,56 ΜW έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το αιολικό πάρκο στην Κ. Διστράτου βρίσκεται στη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.