Πίνδος Real Estate Δυτικής Ελλάδος EΕ

H Πίνδος Real Estate Δυτικής Ελλάδος EΕ ιδρύθηκε το 2008 με την ονομασία REAL ESTATE ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΕ.

Αρχικά ο κύριος σκοπός της εταιρίας ήταν η δραστηριοποίηση στον τομέα του real estate.

Στην πορεία, μετονομάστηκε και προστέθηκε στις δραστηριότητές της η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Πίνδος Real Estate Δυτικής Ελλάδος EΕ κατέχει και λειτουργεί ένα Φ/Β πάρκο ισχύος 500 kW στην Τρίπολη.